Ponukou a prioritou našej činnosti je efektívne využívanie energie a odpadov s cieľom znížiť množstvo potrebnej a vynaloženej energie na poskytovanie služieb a výrobu produktov s dôrazom ohľaduplnosti na životné prostredie a zdravie populácie. Existuje viacero motivácií na zlepšenie stavu a jednou z prirodzených a najefektívnejších spôsobov bez technologicko-investičnej intervencie, je zmena správania spotrebiteľa.

Naše investície majú spoločnú platformu a menovateľa, a to starostlivosť o životné prostredie charakterizovanú našou každodennou starostlivou prácou a vývojom. Vyrábame energiu a chránime životné prostredie - výroba energie a ochrany životného prostredia prostredníctvom energetických riešení (odpady, energetická a surovinová efektívnosť).

Ponúkame nasledovné produkty a technológie:

  • Technológie spracovania teplej odpadovej vody na elektrickú energiu (ULH a LT)
  • Doplnkové produkty (technológie) na separáciu olejov, mazív a aditívnych látok z odpadových a priemyselných vôd
  • Filtrácia olejov z kondenzačného odpadu kompresorových sústav (ak sa olej a iné látky nachádzajú v odpadovej vode a v kondenzáte, tak sú klasifikované ako nebezpečné odpady. My ponúkame technológie na ich separáciu a tak zákazník dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky).

Našim budúcim a cteným partnerom ponúkame (okrem existujúcich technológii ULH a LT na spracovanie odpadovej vody) kontinuálne hľadanie (ponuky šité na mieru) alternatívnych technológií likvidácie odpadov, spätné vrátenie ich časti do výroby vo forme prídavnej suroviny (náhrada časti základnej suroviny) a možnosti spracovania odpadov na ďalší zdroj energie. Investície do moderných, čistých, efektívnych, spoľahlivých a „zelenších“ technológií a energetických zdrojov sú nevyhnutné pre prosperujúcu a ekologicky udržateľnú budúcnosť.