Žijeme v dobe, keď sú jasne a hmatateľne definované nielen spoločenské, ale aj celkové klimatické zmeny dôsledkom urbanizácie, globalizácie a hospodárskeho a priemyselného rastu.

Rast ľudskej populácie je nerozlučne spätý (dôsledkom priemyselného rozmachu) so zvýšeným využívaním prírodných a umelých zdrojov, energie, pôdy pre pestovanie potravín a bývania, odpadov, vedľajších produktov, ktoré znečisťujú životné prostredie, alebo musia byť likvidované (spôsobmi nešetrnými na životné prostredie a zdravie populácie).

Avšak priemyselný rozmach má aj svoje výrazné negatívne dopady, ktoré priniesla až neskoršia doba vo forme sekundárneho dopadu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Ak priemyselný rozvoj a rast má byť udržateľný v dlhodobom horizonte, budeme musieť radikálne zmeniť, pokiaľ ide o kvalitu technológií a produkcie.

Vzhľadom na globálne hospodárstvo a životné prostredie, sú priame riešenia moderných technológií a zdrojov energií nevyhnutné na zníženie spotreby konvenčných zdrojov energií a tým zníženie vplyvov na životné prostredie. Ľudia by sa mali snažiť predvídať ich činy a byť pripravení konať v prospech potreby harmónie, pretože sme presvedčení, že environmentálna a ekonomická udržateľnosť sú vzájomne prepojené.