Vývoj a program využitia odpadov (v súlade s najnovšími predpismi v oblasti životného prostredia) nám umožňuje predkladať inovatívne riešenia k problematikám životného prostredia v prospech nášho prirodzeného prostredia, obyvateľov, krajiny a vlády SR.

Likvidácia a spracovanie odpadov je rozhodne problémom, ktorý dominuje na úrovni každodenného programu v našej krajine. Problematika a rozsah nakladania s priemyselnými odpadmi je o to zložitejšia ako len bežná likvidácia odpadov, ktoré pochádzajú z rôznych výrobných procesov. Pre ozrejmenie stavu s odpadmi len toľko, že nie len priemysel má rastúcu tendenciu produkcie odpadov, ale aj moderná spoločnosť má zvýšenú potrebu energie a tým aj produkcie množstva odpadov.

Odpady sú látky alebo predmety, ktoré sú zneškodňované alebo určené na likvidáciu, pričom si vyžadujú byť zlikvidované a využité podľa ustanovení právnych predpisov, v harmónii so životným prostredím a bytostným priestorom populácie. Práve preto sa naša spoločnosť dlhé roky snaží participovať nielen na konkrétnych riešení spracovania odpadov (ktoré budú v prvom rade ohľaduplné na životné prostredie), ale aj na existencii nízkoodpadových technológií. Sme presvedčení, že trvalá zmena môže byť úspešná iba v prípade, ak bude celý systém (vláda, legislatíva, priemysel a finančné zdroje) zapojený do tejto zásadnej a „zelenšej“ zmeny.