V našej podskupine technológií ORC (Organický cyklus Rankine), Vám ponúkame moduly na výrobu energie v dvoch systémových sériách, ULH a LT.

Technologické celky spoločnosti Zuccato Energia predstavujú turbínové systémy inštalované a navrhované na platforme regenerácie (využitia) odpadového tepla (viď. sekcia využitie ORC technológií/zdroje odpadového tepla) z iných priemyselných procesov a jeho premenu na elektrickú energiu pomocou nízkotepelného organického cyklu Rankine. Sú to technológie s najvyššou efektivitou premeny odpadovej vody na energiu (s príslušným elektrickým výkonom), testované rozsiahle v Taliansku a zahraničí. Táto technológia sa vyznačuje viacerými ojedinelosťami a výhodami (bližšie v dokumentoch na našej webovej stránke), ako napríklad jej udržateľnosť vďaka ekologickým materiálom a tekutinám, jednoduchosť uzavretého cyklu bez atmosferických emisií, priame spojenie turbíny a generátora (znižujúc straty účinnosti) a netoxická, nehorľavá, 100%-ne biodegradovateľná tekutina nepoškodzujúca ozón. Ako vieme, biodegradácia je proces (metóda) spracovania odpadov, kde dochádza k chemickej deštrukcii materiálu v prirodzenom prostredí. Všetky technologické celky sú vybavené kontrolnými a diagnostickými systémami (plne automatizované softvérové aplikácie), umožňujúce nepretržitý monitoring a intervenciu v reálnom čase (v prípade zlyhania) prostredníctvom mobilnej siete 3G/EDGE/GPRS a akéhokoľvek  zariadenia (PC, notebook alebo tablet).

Veríme, že naša ponuka Vás v tejto zložitej dobe degradácie životného prostredia, vyčerpávania konvenčných zdrojov energií a priemyselných intervencií osloví a pripojíte sa k celosvetovej solidarite ochrany nášho prirodzeného prostredia. Sme pripravení vyhovieť Vašim požiadavkám a predstavám v otázkach modernej energie.