K nahliadnutiu všetky potrebné technické listy, popisy funkčnosti systémov a certifikáty. Ak by ste potrebovali k nahliadnutiu texty v anglickom jazyku, prosím kontaktujte nás prostredníctvom mailu.