Spoločnosť H.L.D.S. SLOVAKIA s.r.o. prichádza s technologickými riešeniami využitia potenciálu odpadových zdrojov v priemysle, ktoré v súčasnosti ostávajú nepovšimnuté a ich zdroje môžu byť pre kľúčový priemysel a vlastníkov spoločností cennými zdrojmi finančnej efektivity a konkurencieschopnosti.

Naša spoločnosť sa zameriava na odpadovú časť produkcie, ktorá z pohľadu budúcnosti bude strategickým zdrojom výrobných surovín a energií. Ponúkame Vám zelenšiu, efektívnejšiu a zdravšiu budúcnosť. Nezabúdajme na stabilné financie a jasné legislatívne pravidlá, ktoré môžu pomôcť urýchliť a zdôvodniť vývoj týchto nových technológií a projektov zmeny.

Každá zmena si vyžaduje čas, a preto strategické opatrenia je potrebné zaviesť ihneď  a tým operatívne reagovať na tlaky a zmeny životného prostredia.