Kde všade sú konkrétne zdroje odpadového tepla:

  • Kotle (ústredné vykurovanie objektov, budov a panelových domov), priemyselné pece, spaľovne, plášte motorov, parných systémov, turbín, generátorov
  • Petrochemický priemysel, rafinérie, celulózky, cementárne, keramika, hutnícky priemysel, zlievarne, elektrárne, bioplynové stanice, spracovanie biomasy, potravinársky priemysel, pivovary, liehovary, textilný priemysel