H.L.D.S. SLOVAKIA s.r.o.
Drienovec 82
044 01 Drienovec
Slovenská republika

Mobilné kontakty:
+421 905 899 890, +421 903 899 890

E-mail: hlds@hlds.sk florian.kiss@hlds.sk

Web: www.hlds.sk

Okresný súd Košice I, odd Sro, vložka č.16851/V

IČO: 36 595 781
DRČ: SK2022036148

Banka: VÚB pobočka Moldava nad Bodvou
Č. účtu: 2026729851/0200

Skype: hldsslovakia